Samen de circulaire economie versnellen

SLICE

Het project SLICE, wat in januari 2024 van start gegaan is, is een project samen met TNO en Vertoro. Ook met dit project willen we versnelling genereren op het gebied van de grondstoffentransitie. 

Wat gaan we dan precies doen? Van agrarische en bosbouw reststromen lignine-olie maken. Dat is net als ruwe olie nog geen eindproduct maar kan, na verdere bewerking, wel de biobasis voor brandstoffen, chemicalien en materialen zijn. We zorgen ervoor dat plantaardige grondstoffen vanuit de regio gebruikt kunnen worden door chemische bedrijven, waardoor we echt de transitie naar een biobased en circulaire economie kunnen maken. Bedrijven die aan de slag willen met deze groene chemie zijn van harte welkom. 

Skills learning community
De transitie naar een groene chemie zorgt in de industrie voor de behoefte aan nieuwe vaardigheden van werknemers. In dit project gaan we samen een programma ontwikkelen om (toekomstige) werknemers deze skills te leren. Het programma zal zich richten op technisch personeel van verschillende niveaus. 

Het SLICE project wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Just Transition Fund (JTF), het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Provincie Noord-Brabant.