Samen de circulaire economie versnellen

C-Recycle

C-Recycle (Centre for Chemical Recycling Education and Research) 

Chemische recycling is een innovatieve verwerkingsmethode voor kunststoffen, biomassa, gemengde stromen en huishoudelijk afval. Het is een onlosmakelijk onderdeel van de groene transitie.

Het hoofddoel van C-RECYCLE is het ondersteunen van de opleiding van de nieuwe en bestaande arbeidskrachten die nodig zijn voor de overgang van de lineaire chemische industrie naar een circulaire chemische industrie in West-Noord-Brabant, met een focus op de chemische recycling van kunststoffen voor gebruik in een breed scala aan hoogwaardige producten.

Projectpartners:

Avans University of Applied Sciences, Corsair Europe, Technische Universiteit Eindhoven, VITO, Hogeschool Rotterdam/University of Applied Science, Teqtix Phenolic Solutions, Agricon Nederland, NPSP, Green Chemistry Campus. 

Het C-Recycle project wordt medegefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Just Transition Fund (JTF).