Samen de circulaire economie versnellen

Missie & Visie

Missie

Het stimuleren, faciliteren, valideren en ondersteunen van regionale bedrijven, projecten en initiatieven met een commerciële en maatschappelijke doelstelling die leiden tot nieuwe circulaire biobased building blocks (grondstoffen) en applicaties. Daarmee wil de Green Chemistry Campus een belangrijke bijdrage leveren aan het economische biobased en circulaire succes van de regio in de vorm van arbeidskrachten en bedrijvigheid. Op die manier levert de Green Chemistry Campus tevens een bijdrage aan de transitie van lang naar kort-cyclische CO2 grondstoffen in Nederland en de wereld.

Visie

Ondernemingen, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen slaan bij de Green Chemistry Campus de handen ineen voor een duurzame toekomst. Samen dragen we bij aan het behalen van de doelstellingen in het nationale Klimaatakkoord en die van de EU. De Green Chemistry Campus draagt hieraan bij door een toonaangevende intermediaire circulaire biobased organisatie te zijn in West-Brabant met economische impact die het regionale circulair biobased ecosysteem versterkt. 

Ambitie

Het is de ambitie van de Green Chemistry Campus om – samen met haar partners in het regionale netwerk van de Biobased Delta – een leidende Europese circulaire biobased regio te behouden waarbij de Green Chemistry Campus het kloppende hart wil zijn. Een hart dat niet kan kloppen zonder de Biobased Delta, de applicatiecentra, REWIN, de (biobased) ondernemers en overheid, onderzoek en kennisinstellingen.