Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

26-02-2021

ZCORE oproep: evaluatie van bio-aromaten samples & zeewier bio-raffinage

Biorizon’s ZCORE-projectpartners, waaronder de Green Chemistry Campus, zijn op zoek naar bedrijven die bio-aromatische samples willen testen in harsen of coatings. Daarnaast zoeken we bedrijven die samen de haalbaarheid willen beoordelen van de industrialisatie van zeewierbioraffinageconcepten en de commercialisatie van de productstromen.

ZCORE: zeewierreststromen voor superieure bio-coatings

In het ZCORE-project hebben 6 partners, waaronder de Campus, hun krachten gebundeld om aan te tonen dat zeewierreststromen kunnen worden gebruikt voor de productie van biobased harsen voor coatings (verven) met superieure toepassingseigenschappen. Bekijk de animatie van het project:

Snelgroeiend zeewier wordt gebruikt om hoogwaardige eiwitten te produceren. Een bijproduct zijn niet-eetbare suikerstromen, een potentieel waardevolle grondstof voor de chemische industrie. In dit project worden deze suikers omgezet in biobased aromaten die worden getest in coatingtoepassingen. Tegen eind 2022 zal dit resulteren in 100% biobased alkydcoatings die duurzamer, kostenefficiënter en duurzamer zijn in vergelijking met hun petrochemische tegenhangers. Het ZCORE-project levert een positieve bijdrage aan de CO2-reductiedoelstellingen en helpt bij het versterken van de chemische industrie en het open innovatienetwerk in Zuid-Nederland.

ZCORE projectpartners vertegenwoordigen gehele waardeketen

Het ZCORE project brengt de gehele waardeketen samen voor de valorisatie van zeewier in bio-aromaten en de toepassing in coatings.

Biorizon co-initator TNO is coördinator van het project en heeft een sleutelpositie in technologie-ontwikkeling rond (zeewier)bioraffinage en bio-aromatenproductie. De kennisinstellingen Avans en Universiteit Maastricht hebben toonaangevende expertise op het gebied van de ontwikkeling van harsen en coatings, alsmede duurzaamheidsbeoordeling. Relement, Engineering Chemicals en Green Chemistry Campus vormen, in samenwerking met 5 vooraanstaande coatings producenten, een belangrijke schakel naar de industrie met hun kennis van zeewierwaardeketens en toepassingen van bio-aromaten in industrieel relevante toepassingen, zoals coatings.

Oproep: evaluatie van bio-aromaten samples & zeewier bioraffinage

De projectpartners zijn momenteel bezig met het opschalen van bio-aromatische productietechnologieën en het produceren van samples. Daarnaast zijn we begonnen met de ontwikkeling en evaluatie van hars- en coatingformules. In het komende jaar verwachten we monsters te kunnen leveren van verschillende biobased aromatische monomeren, zoals ftaalzuuranhydriden, alsmede afgeleide stoffen, zoals hexahydroftaalzuuranhydriden, oxabicycloheptaan dicarbocylische anhydriden, alsmede samples op kleine schaal van harsen die we hebben ontwikkeld. Wij zijn momenteel op zoek naar:

  1. Bedrijven met interesse in biobased aromatenmonomeren (of vergelijkbare materialen), en/of die actief zijn op het gebied van hars- en/of coatingproductie, die dergelijke monsters willen evalueren in hun specifieke toepassingen.
  2. Bedrijven die actief zijn in de productie van zeewier en/of bioraffinage die geïnteresseerd zijn in samenwerking om de haalbaarheid van toekomstige industrialisatie van deze bioraffinageconcepten en commercialisatie van de productstromen te beoordelen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met business development manager Marcel Ernes via m.ernes@greenchemistrycampus.com of +31 (0)6 40 33 17 66.

OPZuid

Het ZCORE project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg in het kader van OPZuid.