Business Accelerator
voor de opschaling van
Biobased Innovaties

29-01-2024

Stagiaires in beeld

Vorige week hebben 2 studenten van Avans hun stageperiode bij de Campus afgerond. Sam van Dorsselaer en Sven van Mourik, studeren beide Chemische Productinnovatie aan Avans Hogeschool en liepen hun stages bij VITO, gevestigd hier op de Campus. In beide onderzoeksopdrachten stond het product lignine centraal. Lignine is een natuurlijke lijmstof die bomen, maar ook grassen en stro, stevigheid én flexibiliteit geeft. Lignine is een serieuze biogrondstof aan het worden voor de chemische industrie, waar zij onder andere harsen, schuimen en coatings van kunnen maken.

Het onderzoek van Sam focust zich op het verbeteren van de oplosbaarheid van lignine zodat het beter verwerkt kan worden in materialen en eindtoepassingen.  Sven heeft diverse experimenten gedaan om te onderzoeken hoe lignine aangepast kan worden om de eigenschappen te verbeteren zodat het kan worden toegevoegd aan materialen als additief zodat het bijvoorbeeld een brandvertragende werking heeft.

Beide studenten hebben eerst een plan van aanpak geschreven voordat zij startten met hun onderzoek. Ze werden hierin vrijgelaten om dit zelf vorm te geven en konden eigen verantwoordelijkheid nemen, maar konden ook rekenen op de kennis en expertise van Dr. Sandra Corderí Gándara.

Sam heeft het als erg leerzaam ervaren om gezien te hebben hoeveel stappen je vooruit moet denken en welke details je nodig hebt bij het schrijven van een project-/onderzoeksplan. Ze is nu afgestudeerd en start in februari met haar eerste baan. Sven is getriggerd om erachter te komen welke andere reststromen nog gebruikt kunnen worden om de grondstoffentransitie te versnellen. Hij gaat nu verder met zijn afstudeerstage bij Radboud Universiteit in Nijmegen waar hij daarna ook zijn Master Molecular Science zal gaan volgen. 

Wij wensen jullie heel veel succes en we hopen nog meer van jullie te zien in de toekomst!

Het mooie is dat beide onderzoeksprojecten niet stoppen maar een vervolg krijgen door de nieuwe stagiaires die de komende tijd hier gaan starten.