Samen de circulaire economie versnellen

14-09-2023

Netwerken voor hergebruik grondstoffen uit water, mest en keukenzout

Elkaar helpen groeien in circulaire ambities. Daarom is ons netwerk de kracht van onze Campus. Precies om die reden sloten deze leden bij ons aan: Willem van Baak en Emad Khatibzadeh van Water Future. Zij maken direct impact in de grondstoffentransitie met hun duurzame ontzoutingssysteem, zuur-base regeneratiesysteem én RENURE-kunstmestoplossing. Willem en Emad: “Met het netwerk van de Campus hopen wij meer leads te genereren voor onze circulaire ambities in de regio West-Brabant.”

Ruim vijf jaar geleden, na hun gezamenlijke tijd bij Fujifilm, bundelden Willem en Emad hun (technische) kennis en kunde. Dé start van Water Future, om de glastuinbouwsector naar de nul-emissie in 2027 te brengen. Waar hun voormalige werkgever de focus enkel legde op membranen, geloofden Willem en Emad in het bouwen van systemen. “Alleen zo kom je die markt op”, begint Willem hun verhaal.

Oplossing voor het natriumprobleem

“Met ons systeem kan de glastuinbouw vandaag de dag hun natriumprobleem onder controle krijgen, terwijl ze water besparen op een kostenefficiënte manier”, gaat Willem verder. “Natrium is geen meststof, maar zit wel overal in. Met de tijd hoopt deze stof zich op en moeten ze het lozen. De membranen, de scheidende filters, in ons systeem halen natrium selectief uit het afvalwater. Zo kunnen de tuinders langer produceren, zonder lozingen.”

Bijdrage aan de stikstofproblematiek

Toch bleek de markt van de glastuinbouwsector om diverse redenen niet zo groot als Water Future dacht. “Ongeveer twee jaar geleden belandden we op een kritiek punt”, geeft Emad aan. “We moesten snel omschakelen. Met dezelfde techniek bleek dat we uiteindelijk met twee nieuwe producten, twee nieuwe markten op konden. Voor onze RENURE-kunstmestoplossing hebben we zelfs van provincie Noord-Brabant al erkenning én subsidie ontvangen.”

“We produceren in Nederland nu onze kunstmest met aardgas”, legt Willem uit. “Met ons systeem halen we de meststoffen uit dierlijk materiaal, denk aan koeienurine en varkensmest. In gezuiverde vorm kan de landbouw het hergebruiken en leveren wij zo een mooie bijdrage aan de stikstofproblematiek.”

Netwerken voor duurzaamheid

Met hun tweede nieuwe product kwam Water Future uiteindelijk terecht bij de Campus, vanuit industrieel perspectief. “Het keukenzout in afvalwater zetten wij met onze nieuwste innovatie weer om in zuur en base (loog)”, licht Willem toe. “De Nederlandse industrie gebruikt grote hoeveelheden zuur en loog voor het regenereren van ionenwisselaars-kolommen. Na eenmalig gebruik lozen ze de zouten aan ons drinkwater. Ook dat heeft effect op ons milieu.” “Op basis van onze haalbaarheidsstudie blijkt dat ons systeem zichzelf terugverdient”, voegt Emad toe. “Nu zijn er nog wel wat stappen te maken; we zitten nog op pilotniveau.”

“En daar is onze link met de Campus gelegd,” vertelt Willem tot slot. “Ook in Brabant moet de industrie zich gaan verduurzamen, en daar kunnen wij bij helpen. Met wat er speelt op de Campus en het bijbehorende, uitgebreide netwerk zoeken wij de juiste leads om onze producten verder te ontwikkelen. Zodat we elkaar naar een circulaire economie kunnen helpen. Dus kom maar op! Wie wil met ons de uitdaging aangaan om impact te maken?”