Samen de circulaire economie versnellen

01-03-2022

Nettenergy start pilot met waterstof en biochar uit bermgras

Bermgras wordt tot dusver gecomposteerd. Behalve dat het afvoeren en composteren geld kost, komt er ook veel CO2 bij vrij. Bovendien is dit een zeer laagwaardige toepassing van een waardevolle, duurzame grondstof. Het aan de Green Chemistry Campus verbonden Nettenergy is met partners een pilot gestart om waterstof en biochar te produceren uit bermgras.

Project Groene Hart Waterstof (GH2)

Nettenergy, Groenvoorziener Vermeulen Groep en adviesbureau Delphy zijn recent het project 'Groene Hart Waterstof (GH2)' gestart om waterstof (H2) te maken van regionaal beschikbaar bermgras. Bekijk de video:

De Vermeulen Groep uit Hazerswoude voert in opdracht van overheden het onderhoud uit van bermkanten en groenbeheer en levert het bermgras. Nettenergy zet de energie uit het bermgras met een innovatieve vergassingstechnologie om naar waterstof en biochar.

Waterstof

De toepassingen van waterstof zijn legio. Niet alleen in de industrie is de belangstelling voor waterstof erg groot, maar ook in het landelijk gebied zouden kleinschalige H2-installaties, naast zonneparken en windturbines, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een fossielvrije energievoorziening. Zo wil de Vermeulen Groep in de toekomst materieel op zelfopgewekte waterstof laten draaien.

Biochar

Daarnaast onderzoeken de projectpartners hoe de biochar het beste kan worden verwaard. Bijvoorbeeld als vervanger van klimaatbelastend veen in de substraatteelt van bomen. Op de onderzoekslocatie van Delphy in Hazerswoude zal dit worden getest.

Het is de verwachting dat belangstellenden vanaf medio mei-juni 2022  de pilot-installatie kunnen bezoeken op het terrein van de Vermeulen Groep in Hazerswoude.

Contact

Voor meer informatie over het project of over Nettenergy kun je contact opnemen met Rob Vasbinder van Nettenergy via rob.vasbinder@nettenergy.com.