Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

20-01-2022

Kees Joosten kwartiermaker circulaire biobased economie West-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft recent Kees Joosten van Bax & Company aangesteld als kwartiermaker voor het versterken van het circulaire biobased ecosysteem in West-Brabant. Zijn opdracht is om een stip op de horizon te zetten, in te zetten op missiegedreven en vraaggestuurde ketensamenwerking en om de besturing en rollen binnen het ecosysteem op de meest efficiënte en effectieve manier te organiseren. Dit moet het ecosysteem van bedrijven, belangenorganisaties, intermediairs, kennisinstellingen en overheden versterken en uiteindelijk leiden tot economische bedrijvigheid en een reductie van het gebruik van fossiele grondstoffen.

De Provincie Noord-Brabant blijft investeren in de circulaire biobased economie. Innovatie in biobased economie zijn trajecten van een lange adem. Om de impact op de maatschappelijke transities en economische ontwikkeling te vergroten heeft de provincie eind vorig jaar onderzoek uit laten voeren naar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen binnen het ecosysteem in en rond West-Brabant. We staan aan de start van een grote groei. We kunnen geleidelijk gaan oogsten van 10 jaar inzet van partijen als Circular Biobased Delta (CBBD), de Green Chemistry Campus (GCC) en Center of Expertise Biobased Economy (CoEBE). Daarom gaat de provincie kwartiermaken aan de hand van de kernwaarden focussen, verbinden, versterken.

Kwartiermaker Kees Joosten voert de komende gesprekken met belangrijke spelers binnen het biobased / groene chemie ecosysteem in West-Brabant, waaronder grote en kleine bedrijven, CBBD, GCC, CoE BE. Door een duidelijke positionering van partijen en het invullen van ontbrekende schakels in de waardeketen, verwacht de provincie beter de vruchten te kunnen plukken van een innovatief ecosysteem dat bijdraagt aan een circulair biobased Brabant. De vervolgstappen in het ecosysteem moeten binnen een half jaar duidelijk worden.