Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

18-01-2021

Green Chemistry Innovation Lab in de spotlight

ChemistryNL heeft in haar nieuwsbrief Innovatie & Connect uitgebreid aandacht besteed aan het Green Chemistry Innovation Lab: "De campus ondersteunt bedrijven van klein tot groot in Zeeland, Brabant en Zuid Holland in de omslag van fossiele grondstoffen naar biobased en biocirculaire grondstoffen zoals groen ‘afval’ en reststromen uit de suikerbieten- en aardappelteelt. Deze groene grondstoffen worden ingezet voor de productie van hoogwaardige chemicaliën en materialen, waaronder bouw- en verpakkingsmaterialen." .

Lees hier het hele artikel.