Samen de circulaire economie versnellen

Meet & Match members

Ons netwerk is de kracht van de Campus en onze leden zijn hier het kloppend hart van. Als Meet & Match lid maak je onderdeel uit van een actief netwerk dat elkaar graag verder helpt. We brengen onze leden samen, leggen connecties en signaleren kansen om samen impact te maken in de grondstoffentransitie. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Rabobank - strategisch partner

Rabobank - strategisch partnerRabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd focussen we op de food- en agrisector. We helpen ondernemers met de uitdagingen en kansen van deze tijd. Dat doen we met kennis, netwerken en financiële oplossingen rondom circulair ondernemen, digitalisering & innovatie en duurzaam bouwen. Om concurrerend te blijven, moeten ondernemers en sectoren immers mee met de transitie naar een nieuwe economie – een economie waarin thema’s zoals circulair ondernemen, digitalisering, innovatie, duurzaam bouwen en internationalisering de boventoon voeren. Maar succesvol ondernemen vraagt ook om een bijdrage aan de zogeheten ‘brede welvaart’, waarin duurzaamheid, inclusiviteit, werkgelegenheid, welzijn, ontwikkeling en oog voor de samenleving een prominente plek innemen. Het is onze ambitie om regionale ecosystemen te versterken én om in de komende drie jaar 100.000 ondernemers aantoonbaar duurzaam te laten groeien. Rabobank biedt ondernemers verschillende programma’s, instrumenten en financieringsmogelijkheden aan die specifiek gericht zijn op duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld de Rabo Duurzame Innovatieprijs.


Arnold & Siedsma - Strategisch partner

Arnold & Siedsma - Strategisch partnerArnold & Siedsma, met 12 vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland, is een full service dienstverlener op het gebied van intellectueel eigendom. De octrooi-, merken- en modellengemachtigden en intellectueel eigendom advocaten houden zich dagelijks bezig met het beschermen en handhaven van intellectuele eigendomsrechten. Deze eigendomsrechten kunnen betrekking hebben op talloze onderwerpen, bijvoorbeeld de werking van technologische innovaties, zoals nieuwe machines, producten en processen en op het uiterlijk of design van producten.


Innovencio - Strategisch partner

Innovencio - Strategisch partnerInnovencio is in 2012 opgericht door Liesbeth Kraaijveld met als doel een verbeterslag in subsidieadvies aan te brengen. Een tweeledige verbeterslag om precies te zijn. Allereerst door specifiekere kennis en meerwaarde in subsidieaanvragen te brengen. En niet alleen maar -een doorgeefluik voor subsidies- te zijn. Ten tweede door bij ieder project of idee dé meest optimale subsidie te zoeken zonder te kiezen voor de meest makkelijke – bulk – weg.


TNO

TNODe missie van TNO luidt: TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO verlegt grenzen onder andere door het combineren van expertises en het opzetten van shared research zoals op de Green Chemistry Campus. De duurzaamheidsrevolutie in de chemische industrie biedt enorme kansen om innovaties te bewerkstelligen in het gebruik van grondstoffen, productiemethoden en waardeketens. TNO helpt daarbij door samen met de chemische industrie te werken aan ontwikkeling en toepassing van duurzame grondstoffen, producten, processen en productieketens.


VITO

VITOVITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) is een toonaangevende Europese onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling. VITO levert intelligente en kwalitatief hoogwaardige oplossingen die een concurrentievoordeel kunnen betekenen voor grote en kleine bedrijven. Het biedt objectief onderzoek, studies en adviezen op basis waarvan de industrie en de overheid hun toekomstig beleid kunnen bepalen.


Relement

RelementRelement is een bedrijf voor de ontwikkeling, productie en marketing van bio-aromaten. Relement is een spin-off die voorkomt uit het werk wat TNO verricht binnen Shared Research Center Biorizon. Relement zet biomassaresiduen om in hoogwaardige bio-aromaten. Deze functionele bio-aromaten zijn niet alleen veel duurzamer, maar vooral ook kwalitatief beter: verf wordt bijvoorbeeld beter bestand tegen zonlicht en isolatieschuim wordt sterker.


Chemploy & ChemxPro

Chemploy & ChemxProChemploy richt zich op het verbinden van professionals en bedrijven in de chemie, food, farma, medical devices en biotech in Nederland, België en Duitsland en bemiddelt in rollen op het gebied van techniek, wetenschap, commercie en management. Professionals zijn in dienst bij Chemploy en kunnen worden ingezet op flexibele basis bij opdrachtgevers of maken deel uit van de engineering teams van ChemXpro. ChemXpro biedt diverse engineering diensten aan zoals ontwerpstudies, product- en procesoptimalisaties en veiligheidstudies. Bij Chemxpro begint alles met het verkrijgen van proces- en productbegrip. Daaruit volgt een plan en de implementatie met een multidisciplinair team.


MEAM

MEAMMEAM biedt microgolftechnologie voor industriële processen.


Jiffy Group

Jiffy GroupJiffy is onderdeel van de internationale Jiffy Group die substraten en systemen voor plantvermeerdering ontwikkelt, produceert en verkoopt.


Avans

AvansAls kennisinstelling ontwikkelt Avans we nieuwe kennis voor onderwijs en samenleving. Hiervoor doen lectoren, docentonderzoekers en studenten praktijkgericht onderzoek voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De resultaten van het onderzoek implementeert Avans in hun onderwijs. Onderzoek doen ze in verschillende lectoraten. De meeste zijn ondergebracht bij Avans' expertisecentra.


Dutch Water Tech

Dutch Water TechDutch Water Tech is gespecialiseerd in de biologische en duurzame aanpak van problemen bij oppervlaktewateren en wat daarop uitkomt. Projecten variëren van projecten in grote waterpartijen tot de duurzame aanpak van stank bij rioleringsstelsels. Zo helpen zij gemeentes, waterschappen en overheidsgelieerde diensten op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit. Daarbij gebruiken ze duurzame middelen, zoals waterplanten of bacteriën die sliblagen afbreken, maar ook producten voor oeverbescherming van biopolymeren, zoals een kooi om waterplanten in parkvijvers te beschermen tegen vraat door ganzen. Dutch Water Tech, een BioVoice winnaar, is al gevestigd in Bergen op Zoom. CEO Mark den Dubbelden: ‘Ik had wel eerder gehoord van de Green Chemistry Campus, maar pas sinds BioVoice kwam ik erachter hoe waardevol het netwerk van de community voor ons kan zijn.Samen met Rodenburg Biopolymers gaan we nu een product ontwikkelen voor de oesterkweek.”


Bio4Pack

Bio4PackBio4Pack ontwikkelt biobased en composteerbare verpakkingen met het hoogst mogelijke gehalte aan hernieuwbare grondstoffen. Van verpakkingen voor mueslirepen tot de verpakking van fruit en van draagtasjes tot zakken waar aardappelen in worden verpakt. Binnen de Campus Community wil het in Duitsland en Nederland gevestigde bedrijf kennis en onderzoeken uitwisselen.


Gooskens Hout

Gooskens HoutVurenhout is een veel toegepaste houtsoort die in Nederland volop verkrijgbaar is. Het hout is echter niet bestand tegen weersinvloeden en wordt daarom niet vaak onbehandeld toegepast. Met polytreat wordt getracht het levensduur van vurenhout te verlengen. Polytreat is het polymeriseren van pyrrool op het houtoppervlak, hierbij ontstaat polypyrrool dat het hout naast bescherming ook een matte zwarte kleur geeft. Polypyrrool is een bijzondere polymeer met een aantal bijzondere eigenschappen waaronder (UV) stralings-absorptie en –reflectie en zo ook dus zonlicht. Pyrrool kan gewonnen worden uit biomassa. We zien in GCC een partner die ons kan ondersteunen in het uitvoeren van veroudering- en duurzaamheidstesten, de biologische herkomst van pyrrool, proces optimalisatie en mogelijk ook LCA analyses.


Nettenergy BV

Nettenergy BVNettenergy produceert duurzame energie en grondstoffen uit plantaardige biomassa. Het heeft zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van de innovatieve flash pyrolyse technologie PyroFlash, het produceren van hoogwaardige pyrolyse olie en het toepassen van pyrolyse-olie in dieselmotoren en warmte-krachtkoppeling (WKK). Nettenergy richt zich op lokale markten waarbij de grondstof (hout, gras, gewasresten) voor het pyrolyse proces al aanwezig zijn. Nettenergy wil de eigenaren van deze grondstof (gemeentes, bosbeheerders, landbouwers) in staat stellen zelf elektriciteit en warmte op te wekken. Hiervoor wordt gewerkt vanuit een uniek concept: de mobiele pyrolyse installatie.