Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

15-12-2020 - 31-01-2021 / Virtueel

3-daagse online workshop Loodvrije recreatieve visserij

Binnen de recreatieve sportvisserij wordt veel lood gebruikt, in allerlei vormen, met een totale jaarlijkse hoeveelheid van ruim 500 ton (bron Emissieregistratie Deltares). Dit komt terecht in het water, wat gevolgen heeft voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Om sportvisserij en recreatie in en op het water ook in de toekomst mogelijk te houden, is het noodzakelijk om te voorkomen dat het lood in het water terechtkomt. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én businessmodellen. In deze online CIRCO Track leer je er alles over.

Help mee Loodvrije Recreatieve Visserij

Vissers zijn zich er niet altijd van bewust hoe giftig lood is voor hun gezondheid en voor het water waar zij in vissen. Met blote handen wordt het vislood aangeraakt, waarna de visser rustig met deze besmette handen zijn broodje vastpakt en oppeuzelt. Veel vissers gieten zelf hun lood, of nemen vislood mee in huis. Dat brengt grote risico’s met zich mee voor kinderen in die omgeving.

Voor stakeholders en partijen uit de keten  van de recreatieve visserij, organiseert Green Chemistry Campus in samenwerking met CIRCO drie ééndaagse workshops met als doel om samen concrete stappen te zetten in het realiseren van loodvrije wateren.

Deze workshop wordt georganiseerd voor producenten en importeurs van vislood, sportvisserijwinkels, waterschappen, gemeenten, provincies en GGD’s.

Programma

Dag 1 - Kansen in kaart brengen (dinsdag 15 december 2020) 

Duik dieper in het gedachtegoed van de circulaire economie. Samen met andere bedrijven en ontwerpers wordt waardevernietiging in de huidige keten in beeld gebracht. Bedrijven en ontwerpers onderzoeken samen hoe je tot innovatieve businessmodellen, productontwerpen en ander materiaalgebruik kunt komen door de toepassing van circular design principes. Per organisatie worden de circulaire kansen geïdentificeerd en geselecteerd. 

Dag 2 – Uitwerking (exacte dag nog te bepalen – januari 2021)

Het meest kansrijke circulaire voorstel uit de eerste workshop wordt in detail uitgewerkt met behulp van circulaire designmethoden en businessmodellen uit het boek ‘Products that Last’. Dit resulteert in een circulaire klantpropositie met een businessmodel, product(re)design en aanvullende diensten.

Dag 3 – Implementatie (exacte dag nog te bepalen – januari 2021)

Tijdens de laatste workshop word je voorbereid om de stap te maken naar de realisatie van circulaire producten, diensten en businessmodellen. We kijken daarbij naar technische en commerciële haalbaarheid van de resultaten van de vorige workshop, de gevolgen hiervan voor bedrijfsvoering en de circulaire impact. Ook leer je om te gaan met barrières.